Általános Szerződési Felttelek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A www.multimago.hu honlap használata a jelen Általános Szerződési feltételeknek (a továbbiakban: ÁSZF) a Felhasználó általi elfogadását feltételezi.

2. TÁRSASÁG

MULTIMAGO SRL (KFT), melynek székhelye Kolozsvár (Cluj-Napoca), Miko Imre u., 8 sz., Kolozs megye, adószáma RO35017447 és Cégjegyzékszáma J12/2801/2015.

3. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

A Szolgáltató nem különbözteti meg az értékesítés során az Európai Unió területén belüli vásárlókat.

Jelen Ászf, a Szolgáltató román jogszabályok alapján készült, román nyelvű Ászf-ének magyar nyelvű változata. A fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseivel összhangban a Vásárlóknak joga van a román weboldal  és Ászf megtekintésére.

A 16. pontnak megfelelően, felmerülő jogvita esetén a román jog az irányadó.

A Szolgáltató nem köteles megfelelni a magyar jogban az érintett szolgáltatással kapcsolatban meghatározott szerződésen kívüli követelményeknek, például címkézési vagy ágazatspecifikus követelményeknek, vagy hogy tájékoztassa a Vásárlót ezekről a követelményekről.

A Vásárló a jelen ÁSZF szerint élhet jogérvényesítési lehetőségeivel.

A fizetés a Szolgáltató által meghatározott pénznemben valósul meg.

A honlapon közzétett képek a valóságnak megfelelnek, néha viszont a termékek színeinek árnyalatai enyhén eltérhetnek, a fényképek készítési folyamatának következtében vagy a Vásárló képernyő beállításai miatt. A Vásárlók mindig tájékoztatva lesznek, hogy egy termék készleten van-e vagy sem, hogy rendelésre előkészíthető-e, mennyi idő alatt kerül feldolgozásra és mennyi időn belül jut el hozzá. Ezen információk e-mailen vagy telefonon lesznek közölve. A honlapon keresztül forgalmazott termékeket a kiszállítás pillanatában számla vagy kasszablokk fogja kísérni.

4. SZERZŐI JOG

A honlap teljes tartalmát védik a szerzői jogokra és a szellemi tulajdonjogokra vonatkozó jogszabályok. A honlaphoz tartozó bármely elemnek a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül történő használata a hatályos törvényeknek megfelelően büntetendő.

A Szolgáltató nem jogosítja fel a Vásárlót, hogy részben vagy teljesen megváltoztathassa a honlapot, lemásolhassa, eladhassa vagy üzemeltethesse bármely módon a Szolgáltató hozzájárulása nélkül. A Vásárló nem módosíthatja, nem másolhatja le, nem terjesztheti, nem ruházhatja át, nem jelentetheti meg, nem teheti közzé, nem reprodukálhatja, nem adhat licenszeket, nem alkothat származtatott termékeket, nem továbbíthat vagy adhat el bármely információt vagy szolgáltatást, amit ezen honlapról vagy ezen keresztül szerzett meg. Tudomására hozzuk, hogy a www.multimago.hu egy bejegyzett márka, ennek értelmében a márkának a Szolgáltató hozzájárulása nélküli bármely használata a jogszabályoknak megfelelően büntetendő.

A jelen honlap tartalma beleértve, de anélkül, hogy a logóra, stilizált képekre, szimbólumokra, képekre, fényképekre, szövegtartalmakra és egyéb hasonlókra korlátozódna, a Szolgáltató kizárólagos tulajdona.  Nem megengedett a fényképeknek, képeknek, szövegrészeknek a másolása, terjesztése, közzététele, módosítása, kiegészítése, felhasználása, kiállítása, befoglalása, kapcsolása, átruházása, eltávolítása, a honlapon talált tartalmak, adatok, információk, fényképek vagy más információk megjelenítése, eladása, stb., a Szolgáltató által írásban adott kifejezett engedélye nélkül.

Egyetlen Vásárló sem szerez a honlap használata és hozzáférése által semmiféle jogot vagy használati licenszet a honlapon levő bármelyik információt illetően.

5. BIZALMAS INFORMÁCIÓK

A Vásárló köteles a honlap megtekintése vagy használata alkalmával tudomására jutott információk bizalmas jellegét betartani a honlap használatával kapcsolatban, valamint a rendelések felvétele, hitelesítése, leadása és teljesítése során átadott közlések alkalmával és egyéb hasonló helyzetekben. Az Vásárló számára tilos harmadik személyek felé felfedni a Szolgáltatóval szemben fennálló jogviszonyait, ennek kifejezett hozzájárulása nélkül, amit előzetesen írásban kell megadni. 

A készleten levő termék rendelkezésre állásáról, akár akciós, akár nem, e-mailen vagy telefonon értesítésre a Vásárlók, miután a megrendelést leadták.

A honlaphoz és a termékeinkhez való hozzáféréssel a Szolgáltató az Ön azon személyes jellegű adatait dolgozza fel, amelyek azon célok eléréséhez szükségesek, amikhez ezen adatokat kérték és tárolásra kerültek.  Ami az Ön jogait illeti, mint érintett személy, amint ezeket a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679/EU Rendelet garantálja, kérjük olvassa el a rendelkezésre álló Adatkezelései Tájékoztatót az Ön jogai garantálása érdekében.

6. INFORMÁCIÓK TERMÉKEKRŐL ÉS ÁRAKRÓL

A honlapon megjelenített árak forintban vannak kifejezve és ÁFA-t tartalmaznak. A megjelenített árak a honlapnak arra a részére való belépés pillanatában érvényesek, ahol ezek fel vannak tüntetve.

A honlapon történő rendeléssel Ön visszavonhatatlanul kötelezettséget vállal, hogy a megrendelt termékek ellenértékét kifizeti. Ennek értelmében tájékoztatjuk, hogy az Ön rendelései regisztrációs eljárásának a keretében, a partnereink honlapjaihoz lesz irányítva a fizetéshez szükséges adatok begyűjtése érdekében.

7. REGISZTRÁCIÓ

Bármely Vásárló aki ezt szeretné, a honlapunkra a „Regisztráció” gombra kattintva tud regisztrálni. A regisztráció a fő oldalon áll rendelkezésre.

A regisztrációhoz a család- és utónév, az e-mail cím és egy jelszó megadása kötelező.  A regisztrációkor érvényes e-mail címet megadása kötelező, ellenkező esetben nem lehetséges a honlapra való regisztrációs eljárás folytatása. Minden Vásárló teljes mértékben felelős bármely megrendelésért és/vagy kifizetés teljesítésért, ami a honlapukon keresztül a fiókjából történik.

8. A MEGRENDELÉS FOLYAMATA ÉS VISSZAIGAZOLÁSA

A megrendelés folyamata a következő lépésekből áll:

 • Válassza ki a kívánt termékeket és tegye a Bevásárló kosárba, megnyomva a „Kosárba helyezés” gombot.
 • Amennyiben több terméket szeretne betenni a kosárba, nyomja meg a „Folytasd a vásárlást” gombot, ha véglegesíteni akarja a rendelést, nyomja meg a „Rendelés leadása” gombot.
 • A kívánt termékek kiválasztása után, amennyiben nincs fiókja a honlapon és nem akar a honlapon fiókot létrehozni, válassza ki a “Rendelés leadása Látogatóként” gombot, írja be az e-mail címét a rendelés átvételének visszaigazolása érdekében.
 • Írja be a számlázási adatokat, a szállítási címet,
 • Jelölje be a „Elfogadom az Általános Szerződési Feltételeket és az Adatkezelési Tájékoztatót”, mezőt,
 • Lehetősége van hozzájárulását kifejezni, hogy hírleveleket kapjon.
 • Adja le a rendelést a „Rendelés leadása” gombra kattintva,
 • Teljesítse a kifizetést,

9. FIZETÉS 

A Vásárló köteles kiválasztani a fizetési módot a rendelés leadása előtt, a megfelelő opció bejelölésével, a rendelés folyamatában írtaknak megfelelően.

Az Eladó számlát állít ki az Vásárló számára, a vásárlást követően. Ennek értelmében az Vásárló köteles az Eladónak a számla kiállításához szükséges valamennyi információt megadni, a hatályos jogszabályoknak megfelelően.  A számla az Vásárló számára nyomtatott formában lesz kiküldve a megrendelt termékekhez csatolva, azok kiszállítása alkalmával.

10. SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK 

A termékeket az Eladó szállítja ki egyenesen a Vásárló lakcímére / az általa megjelölt címre.

A készleten levő termékeknek a küldése a rendelés visszaigazolásától számított 24 órán belül kerül teljesítésre.  A rendelés Önhöz hozzávetőlegesen 4 munkanapon belül jut el a Vásárlóhoz a rendelés visszaigazolásának napjától számítva. Ezen határidő az akaratunktól független körülmények miatt módosulhat, anélkül, hogy egy 10 munkanapos határidőt meghaladnánk, az ön rendelésének visszaigazolásától számítva.

A rendelést biztonságos csomagolásban kerül kiküldésre.

Az általunk küldött postacsomagnak vagy csomagnak a rongálódása, ami a szállítás alatt következett be, a fuvarozót terheli, a hatályos jogszabályoknak megfelelően.

11. PANASZKEZELÉSI ELJÁRÁS

A honlapunk használatával, az erre való regisztrációval -, egy rendelés megtételével-, a megtett rendelést illető részletekkel kapcsolatos bármely panaszt közvetlenül kell közölje, akár telefonon a 0758 667 671 telefonszámon, akár e-mailen a contact@multimago.hu címre.

Az ön panasza iktatásra kerül és írásban fog választ kapni azon e-mail címre, amit megjelölt amikor a panaszát a tudomásunkra hozta, legtöbb 3 munkanapon belül.

A Vásárló beleegyezik, hogy a panaszt nem hozza nyilvánosságra (közösségi hálózatokon, médiában, magánmulatságokon folytatott beszélgetéseken vagy bármely más módon), amennyiben mégis, vállalja a Szolgáltató jóhírnevének a megsértésével okozott károk viselésének a terhét.

Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan tudják rendezni a következő linken https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&reload=false elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján. 

12. AZ ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA

A Szolgáltató fenntartja azon jogát, hogy bármely pillanatban változtasson a honlap tartalmán, a használati cégpolitikán, általános szerződési feltételeken, a Vásárlóknak előzetes értesítése nélkül.

A honlap Vásárlója köteles rendszeresen ellenőrizni az  általános szerződési feltételeket. Amennyiben nem ért egyet a Szolgáltató módosításaival, felhagyhat a honlap használatával.  Amennyiben a Vásárló továbbra is használja a honlapot, úgy tekintjük, hogy egyetért a megtett módosításokkal.

13. SZERZŐDÉSES FELELŐSSÉG

A Fiók létrehozása és használata által, az Vásárló vállalja a felelősséget a Fiók adatok bizalmasságának megtartásáért (Vásárló és jelszó) és a Fiók hozzáférésének kezeléséért, a Fiókja révén végzett tevékenységért.

A honlaphoz való hozzáféréssel, a Fiók létrehozásával, a rendelések leadásával, stb. az Vásárló kifejezetten és egyértelműen elfogadja a honlap Általános Szerződési Feltételeit, a honlap keretében közölt legutóbbi változatában. Az Vásárló felelős az Általános feltételek végső változatának az ellenőrzéséért, akárhányszor is használja a honlapot.

A honlap Általános feltételeinek az elfogadását a honlapon a megfelelő checkbox megjelölésével igazolja vissza és/vagy a Rendelés elküldésével és/vagy egy online kifizetés teljesítésével.

Nem tartozhatunk felelősséggel az ön számítógépének okozott károkért vagy vírusokért, amelyek megfertőzhetik a számítógépét vagy más eszközt a belépés következtében, azzal, hogy ön használja vagy a honlapunkon való navigálással vagy azzal, hogy ön letölt valamilyen tartalmat, információt, anyagot, adatokat, szöveget, képeket, videót vagy hangot a honlapunkról.

14. ELÁLLÁS

Az uniós szabályok értelmében a vevőknek 14 napig joguk van ahhoz, hogy az interneten, vásárolt termékek megvételétől elálljanak és az árut visszaküldjék. A visszaküldés oka bármi lehet – akár az is, hogy a vásárló egyszerűen meggondolta magát. A 14 napos elállási idő a megrendelt áruk átvételétől veszi kezdetét.

A vásárlástól való elállás lehetősége  csak természetes személy ügyfeleket (azaz fogyasztókat) illeti meg.

A termékek visszaküldése előtt a Vásárlóknak előzetesen értesíteniük kell írásban a Szolgáltatót, a contact@multimago.hu e-mail címen.

A Vásárló elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, elektronikus úton küldött levél útján) a Szolgáltató részére. Ebből a célból Vásárló felhasználhatja a következő linken [link beillesztése] keresztül elérhető elállási nyilatkozat – mintát is. Vásárló határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére. 

A Vásárlót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az ÁSZF jelen pontjában meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta. 

A Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Vásárló elállási nyilatkozatának megérkezését. 

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Vásárló az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak. 

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail-en keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Vásárló levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma. 

Vásárló elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató postai címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha Vásárló a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket. 

A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége a Vásárlót terheli.  Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Vásárlót semmilyen más költség nem terheli. 

Ha Vásárló eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Vásárló elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül Szolgáltató visszatéríti a Vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Vásárló a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Vásárló nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe. 

Vásárló kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. A Szolgáltató tehát követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés, illetve ésszerű költségeinek – ha szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés teljesítését a Vásárló kifejezett kérésére a határidő lejárta előtt megkezdte és gyakorolja felmondási jogát – megtérítését.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz Szolgáltató, kivéve, ha Vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja, e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli. 

15. VIS MAJOR

A szerződő felek közül egyik sem felel bármely kötelezettség határidőre való nem teljesítéséért vagy/és nem megfelelő – teljes vagy részleges – teljesítéséért, ami őt a jelen szerződés alapján terheli, amennyiben az illető kötelezettség nem teljesítését vagy nem megfelelő teljesítését a felektől független okokból vis major okozta.

A vis majorra hivatkozó fél köteles a másik felet 5 (öt) napon belül értesíteni az esemény bekövetkeztéről és valamennyi lehetséges intézkedést foganatosítani a következményeinek korlátozása érdekében.

16. ALKALMAZANDÓ TÖRVÉNY

A szerződésre a román törvény az irányadó és ennek megfelelően értelmezik.  A Szolgáltató és az Vásárló között felmerülő bármely nézeteltérést a jelen Szerződésből származó viszonyokkal kapcsolatban tárgyalás útján oldják meg, ennek sikertelensége esetén pedig a kolozsvári anyagilag illetékes bíróságnak lesznek alávetve.

17. JÓTÁLLÁS 

A vásárolt termékekre 6, 12, 24 hónapos jótállás jár, a vásárolt termék függvényében.  A honlapunkról vásárolt valamennyi termék jótállásban a számla vagy a garancialevél alapján részesül. A jótállás a számla kiállításának napjától érvényes és nem vonatkozik a a termékek akkumulátorára.  A termék számlájának hiányáról a termék kézhezvételétől számított legfeljebb 48 órán belül kell értesítést küldeni. Az Vásárló számára garantáljuk (normális használat mellett történő meghibásodás esetén), hogy a terméket ingyenesen javítjuk meg vagy cseréljük ki, esetenként, maximum 30 munkanapon belül.  Amennyiben a termék nem javítható meg vagy a Beszállító számára lehetetlen a terméket kicserélni, az Vásárló kérheti más termékeknek a megvásárlását az üzletből. 

18. SZAVATOSSÁG

Az uniós jog értelmében a Szolgáltatónak kétéves (jogszabály által előírt) szavatosságot kell nyújtania a Vásárlónak arra az esetre, ha a termék hibás, vagy nem felel meg a termékleírásnak, vagy ha a jellemzői eltérnek a hirdetésben szereplő vagy a Vásárlónak bemutatott termék jellemzőitől. 

Ha a kötelező szavatosság ideje alatt kiderül, hogy a termék hibás vagy nem felel meg a termékleírásnak, illetve a jellemzői eltérnek a hirdetésben szereplő vagy a vásárlónak bemutatott termék jellemzőitől, a terméket értékesítő kereskedő ezért felelősséggel tartozik. 

Ha egy cég tájékoztatta vásárlóit a megvételre kínált termék minőségi hibáiról, a vásárlók nem élhetnek panasszal a tudomásukra hozott hibákkal kapcsolatban.

A vásárlónak, ha hibás terméket kapott, joga van kérni a kereskedőtől, hogy térítésmentesen (a posta-, munkaerő- és anyagköltségek stb. felszámítása nélkül):

 • javítsa a terméket;
 • kicserélje a terméket;
 • árkedvezményt adjon vagy
 • semmissé tegye a szerződést, és teljes egészében visszatérítse a termék 

A Vásárlónak először a termék javítását kell kérnie, illetve a cseréjét, ha a javításra nincs lehetőség (mert például túl költséges lenne). A kereskedőnek gondoskodnia kell a termék javításáról vagy cseréjéről észszerű határidőn belül és anélkül, hogy ezzel jelentős kényelmetlenséget okozna a vásárlónak.

A Vásárló további lehetőségként igényt tarthat árkedvezményre, illetve a vételár teljes megtérítésére, ha a termék javítása vagy cseréje:

 • nem lehetséges;
 • a termék jellegét/hibáját tekintve túl költséges lenne;
 • jelentős kényelmetlenséget okozna a vásárlónak;
 • nem kivitelezhető ki észszerű határidőn belül.

 

19. TERMÉK ÁRÁNAK MEGFIZETÉSE

A honlapon megjelenített ár nem tartalmazza a termék szállítási költségét.

A fizetés utánvéttel történhet (a postacsomag átvételekor) közvetlenül a futárcég felé vagy online úton kártyával a Euplatesc.ro révén vagy a Beszállító bankszámlájára előre történő kifizetéssel.

Online bankkártával a EuPlatesc (Visa/Maestro/Mastercard) révén.

Amennyiben” Online bankkártás” fizetési módot választotta, szükséges a bankkártya információit tartalmazó űrlapnak a kitöltése a fizetés feldolgozónak a biztosított honlapján.

–Visa és MasterCard (Visa/Visa Electron és MasterCard/Maestro) logó alatt kiállított hitel-/betéti kártyás fizetések

“3-D Secure” rendszer révén teljesítik, amiket azon szervezetek dolgoztak ki, akik az on-line ügyleteknek ugyanolyan biztonsági szintet biztosítanak mint amiket a bankautomatánál valósítanak meg vagy fizikai környezetben, a kereskedőnél.

– “3-D Secure” elsősorban azt biztosítja, hogy az ön bankkártájával kapcsolatos semmiféle infomáció ne legyen átruházva vagy tárolva,

egyetlen pillanatban sem, az üzlet szerverein vagy a fizetés-feldolgozó szerverein , ezen adatok közvetlenül a Visa és MasterCard rendszerekbe vannak bevezetve.

A szállítási költség a futárnál kerül kifizetésre abban a pillanatban, amikor az Vásárló átveszi a termékét.

20. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Ezen honlapot a Szolgáltató birtokolja, amely megadja a jogot, hogy hozzáférjen és használja a honlapot, azzal a feltétellel, hogy Ön elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételeket.  A honlapra való belépéssel és ennek használatával Ön automatikusan és egyértelműen beleegyezését fejezi ki, hogy a honlapon levő Általános Szerződési feltételeket betartja.

A Szolgáltató jogában áll az Általános Szerződési feltételeket bármely időpontban módosítani, előzetes értesítés nélkül, a frissített változatnak a honlapon való megjelenítésével, az Vásárló pedig köteles az Általános Szerződési feltételeket elolvasni ahányszor csak belép a honlapra.  Az Vásárló köteles a honlapon levő Általános feltételeket teljes mértékben betartani és nem védekezhet azzal, hogy nem ismeri a honlapon levő Általános Szerződési feltételeket, amelyek érvényesek a belépés, használat és/vagy a honlapon történő rendelés elhelyezésének időpontjában.

Jelen ÁSZF 2021. 03. […] napjától hatályos.

Alătură-te listei de așteptare Te vom informa când produsul revine în stoc. Te rugam introdu o adresă de email validă.
X